Gr. 1 (rød)

Simone Svehag

Lars Larsen

Palle Toft

Martin Holm

Flemming Petersen

Jens Larsen

Gr. 2 (grøn)

Kent Krüger

Henrik Clausen

Jakob Sørensen

Brian A. Hansen, F10

Dina Stenderup

Steen Jæger

Gert Lomholt

Gr. 3 (gul)

Jesper Barrett

Michael Nissen

Jan Søndergaard

Christian Tast

Brian Skaaning

Bo Ellehave

Gr. 4 (blå)

Henrik Thorup Pedersen

Thomas Løvdal

Søren Gehrs

Hans Henrik Greve

Jess Bluhme

Brian Hansen, tømrer

Gr. 5 (sort)

Helle Salomonsen

Ulrik Pedersen

Michael Rendboe

Morten D. Møller

Henrik G. L. Jensen

Noter:
Medlem.nr.1 i hver gruppe, er mødeleder ved første målgruppemøder

Intro målgruppemøder BN13 netværk

 1. Forventnings-afstemning
 2. Mødested
 3. Mødeleder / styring af afholdelse

1. Forventningsafstemming

 • Hvad skal der komme ud af mødet
 • Hvilken fortrolighed ønsker vi jf. den enkeltes åbenhed
 • Hvilke emner kan diskuteres
 • Hvilken attitude og bidrag skal den enkelte komme med
 • Hvordan der gives feedback og forslag
 • Mødepligt: prioriterer møderne som vigtigt, udviklende for dig som person

2. Mødested

 • Går på skift blandt medlemmerne
 • Medlem ansvarlig for forplejning

3. Mødeleder / styring af afholdelse

 • Indkaldelse / mødedato
 • Agenda
 • referat

Agenda

 • Kaffe og Smalltalk
 • Præsentation af medlemsvirksomheder
 • Opfølgning på sidste møde – hvad er der sket, ønske om mere støtte
 • Dato for næste møde og medlem
 • Kort medlemsrunde, hvad der sker i deres liv
 • Medlem der har forberedt sit problem går på banen eller hvis der er noget vigtigt, kan gruppen vælge at arbejde med det.
 • Opfølgning på mødet – hvad tager vi med os
 • Evt. referat udsendes