Erhvervsnetværk i Odense
Vi mødes hver anden uge

Som medlem af netværket får du

  • Eksponering på netværkets website og gratis præsentationsvideo af din virksomhed
  • Rabatter og tilbud fra medlemmer
  • Meromsætning via leads og referencer fra netværks medlemmer
  • Faglig og personlig sparring med gruppe af erhvervsdrivende
  • Adgang til lukket gruppe, hvor du kan få sparring på fortrolige emner
  • Netværksmøder med networking, businessforedrag, virksomhedsbesøg, sociale events

BN13 - erhvervsnetværk i Odense

Fakta

Fakta om BN13 – dit erhvervsnetværk i Odense og på Fyn

Medlemskontingent

4.500 kr. eks. moms

Antal netværksmøder

22 netværksmøder pr. år

Lige uger

Netværksmøder - lige uger kl.8 til 9.30

Sommerfest

Afholdes den tredje uge i juni

Julefest

Afholdes den tredje uge i november

Forplejning

Inklusiv morgenmad, fester m.m

Vores forventninger til dig

Du fremmøder til 80% af netværksmøderne. Du melder afbud, hvis du er forhindret i at deltage.

Kommer med god energi, er deltagende og vil bidrage med kompetencer, erfaring oa.

Du vil hjælpe netværkets medlemmer ud fra. hvad der er muligt for dig

Bliv medlem

Kontakt formanden eller et af medlemmerne i netværket, for at blive medlem.

Vores anbefaling er, at du deltager som gæst i første omgang.

Kontakt os her

I al beskedenhed mener vi, du har mulighed for at blive medlem af det bedste erhvervsnetværk i Odense.