Erhvervsnetværk i Odense
Vi mødes hver anden uge

Som medlem af netværket får du

  • Eksponering på netværkets website og gratis præsentationsvideo af din virksomhed
  • Rabatter og tilbud fra medlemmer
  • Meromsætning via leads og referencer fra netværks medlemmer
  • Faglig og personlig sparring med gruppe af erhvervsdrivende
  • Adgang til lukket gruppe, hvor du kan få sparring på fortrolige emner
  • Netværksmøder med networking, businessforedrag, virksomhedsbesøg, sociale events

BN13 - erhvervsnetværk i Odense

Fakta

Fakta om BN13 – dit erhvervsnetværk i Odense og på Fyn

Medlemskontingent

4.500 kr. eks. moms

Antal netværksmøder

22 netværksmøder pr. år

Lige uger

Netværksmøder - lige uger kl.8 til 9.30

Sommerfest

Afholdes den tredje uge i juni

Julefest

Afholdes den tredje uge i november

Forplejning

Inklusiv morgenmad, fester m.m

Vores forventninger til dig

Du fremmøder til 80% af netværksmøderne

Kommer med god energi, er deltagende og vil bidrage med kompetencer, erfaring oa.

Du vil hjælpe netværkets medlemmer ud fra. hvad der er muligt for dig